Γιατί στο COC αναγράφονται τιμές NEDC, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017 ισχύει το WLTP;

Η μετάβαση από το NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) στο WLTP (Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) ήταν μια σταδιακή διαδικασία με σκοπό την παροχή πιο ρεαλιστικών τιμών κατανάλωσης και εκπομπών. Το NEDC, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τη δεκαετία του '80, άρχισε σταδιακά να θεωρείται ξεπερασμένο καθώς οι συνθήκες δοκιμών δεν αντανακλούσαν πλέον τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Το WLTP, το οποίο εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2017, στοχεύει να προσφέρει πιο ρεαλιστικές συνθήκες.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα έγγραφα των οχημάτων μετά το 2017 μπορεί ακόμα να περιέχουν τιμές NEDC:

  1. Περίοδος μετάβασης: Η εισαγωγή του WLTP συνοδεύτηκε από μια φάση μετάβασης κατά την οποία τα οχήματα που είχαν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με το NEDC μπορούσαν να συνεχίσουν να πωλούνται με αυτές τις τιμές. Αυτή η φάση επέτρεψε στους κατασκευαστές να πωλήσουν τα αποθέματα που είχαν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα παλαιά πρότυπα.

  2. Οχήματα σε απόθεμα: Τα οχήματα που παράχθηκαν ή καταχωρήθηκαν πριν από την επίσημη μετάβαση στο WLTP διατηρούν τις αρχικές τους τιμές NEDC στα έγγραφα, ακόμη και αν πωλήθηκαν μετά το 2017.

  3. Μετατροπή από WLTP σε NEDC: Για μια περίοδο μετάβασης, οι τιμές που μετρήθηκαν σύμφωνα με το WLTP μετατράπηκαν σε ισοδύναμες τιμές NEDC για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα με παλαιότερα οχήματα και να πληρούνται οι φορολογικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Αυτή η πρακτική οδήγησε στο να διαθέτουν τα οχήματα που παράγονται μετά το 2017 ακόμη τιμές NEDC στα έγγραφά τους.

  4. Διαφορές ρυθμιστικού πλαισίου: Σε ορισμένες χώρες, οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για τη μετάβαση στο WLTP εισήχθησαν σε διαφορετικούς χρόνους, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει στα οχήματα σε ορισμένες περιοχές να πωλούνται με τιμές NEDC για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συνολικά, η παρουσία τιμών NEDC στα έγγραφα των οχημάτων μετά το 2017 αντανακλά την περίοδο μετάβασης και προσαρμογής στα πρότυπα WLTP, τα οποία είναι πιο ακριβή και αυστηρά.

Επιστροφή στο ιστολόγιο