Τι είναι ένα χαρτί COC;

"Πιστοποιητικό συμμόρφωσης", συντομογραφία CoC σημαίνει στα γερμανικά πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Το έγγραφο αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου και πιστοποιεί ότι αυτό το όχημα αντιστοιχεί σε εγκεκριμένο από την ΕΕ τύπο. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει έτσι ότι το αυτοκίνητο συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ και έχει έγκριση τύπου ΕΕ.

Ένα CoC για γερμανικά οχήματα συνήθως λέει "Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ", σε άλλες χώρες το έγγραφο είναι γραμμένο στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα. Για παράδειγμα, τα ιταλικά χαρτιά ονομάζονται "Certificato di Conformita", τα γαλλικά έχουν τίτλο "Certificat de conformité".

Τι πιστοποιείται στα έγγραφα του ΣτΕ;

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα δεδομένα του οχήματος που περιγράφουν το μοντέλο και απαιτούνται για έγκριση είναι τεκμηριωμένα. Για παράδειγμα: διαστάσεις και βάρη, μέγεθος ελαστικού, κατανάλωση και λεπτομερείς τιμές CO₂ και ρύπων. Οι πληροφορίες υπερβαίνουν τα όσα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εγγραφής μέρος I και στο πιστοποιητικό εγγραφής μέρος II.