Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι το έγγραφο COC?

Σε ποια εθνική γλώσσα πρέπει να είναι γραμμένο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC);

Σποραδικά, μας ζητείται να εκδώσουμε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ (COC) για ένα συγκεκριμένο όχημα σε γλώσσα διαφορετική από τη γερμανική. Πολλοί από τους πελάτες μας από την Ιταλία, τη Γαλλία ή την Αγγλία δεν είναι σίγουροι αν το έγγραφο που παρέχουμε στα γερμανικά θα γίνει αποδεκτό από τις τοπικές αρχές. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός ΕΕ 2018/858, κεφάλαιο IV, άρθρο 36 παράγραφος 5 ορίζει ότι "Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης".

Αυτό σημαίνει ότι το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ΠΣ) πρέπει να εκδίδεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εφόσον το έγγραφο είναι γραμμένο στη βουλγαρική, κροατική, τσεχική, δανική, ολλανδική, αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, ισπανική, σουηδική ή τσεχική γλώσσα, οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωμένες να το αναγνωρίσουν.

Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ελβετία, το COC στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι επίσης σήμερα αποδεκτό.

Μπορεί κανείς να γκρινιάζει για την ΕΕ και τους αργούς μύλους της, αλλά τα πλεονεκτήματα αυτής της ένωσης πρέπει να αναγνωριστούν...

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Επιστροφή στο ιστολόγιο