W jakim języku musi być dokument COC?

W jakim języku narodowym musi być napisany dokument COC (Certificate of Conformity)?

Sporadycznie jesteśmy proszeni o wystawienie Certyfikatu Zgodności WE (COC) dla danego pojazdu w języku innym niż niemiecki. Wielu naszych klientów z Włoch, Francji czy Anglii nie ma pewności, czy dokument wystawiony przez nas w języku niemieckim zostanie zaakceptowany przez lokalne władze. Dzieje się tak pomimo tego, że rozporządzenie UE 2018/858, rozdział IV, art. 36 ust. 5 stanowi, że "Certyfikat zgodności w formie papierowej sporządza się w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii".
Oznacza to, że certyfikat zgodności (COC) musi być wystawiony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, który obejmuje wszystkie 24 języki urzędowe UE. Jeśli dokument jest napisany w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim lub węgierskim, władze lokalne są zobowiązane do jego uznania.
W krajach takich jak Wielka Brytania czy Szwajcaria obecnie akceptuje się również COC w językach urzędowych UE.
Można marudzić na UE i jej powolne młyny, ale trzeba uznać zalety tej unii...
Powrót do blogu