Załagodzenie online UE

Komisja Europejska oferuje platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Konsumenci mają możliwość pozasądowego rozwiązywania problemów z zamówieniami online. Platformę rozwiązywania sporów można znaleźć tutaj:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jesteśmy gotowi wziąć udział w procedurze rozstrzygania sporów przed tą konsumencką komisją arbitrażową.

Nasz adres e-mail do składania skarg konsumenckich to: info@2jb.de

Właściciel strony internetowej
2JB GmbH
Speersort 4
20095 Hamburg
Niemcy

____________________________________

Online Dispute Resolution


The EU-Commission offers a platform for extrajudicial dispute resolutions. Consumers are offered an out-of-court possibility of resolving problems with online orders. You can find the dispute resolution platform here:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Our email address for customer complaints is: info@2jb.de

Owner of website
2JB GmbH
Speersort 4
20095 Hamburg
Germany