Συλλογή: Φύλλα δεδομένων

Αυτά είναι δεδομένα ή επιβεβαιώσεις κατασκευαστή με τις οποίες ο κατασκευαστής του οχήματος επιβεβαιώνει τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με την έγκριση.